září 2023

S Komenským u mikrofonu

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydává podcast S Komenským u mikrofonu. Podcasty (cca 30 minut) formou rozhovoru je možné zhlédnout na Youtube s obrazem či si je poslechnout v poslechových aplikacích (k dohledání i přes npmk.cz či Facebook).

Poslechnout si můžete osobnosti, jako jsou například Štěpán Rak, Petr Štěpánek, Iveta Dušková, Jiří Drahoš, Karel Janeček nebo Markéta Pánková. Jednotlivé díly jsou publikovány vždy jednou měsíčně (konec kalendářního měsíce).

S Janem Amosem Komenským, jedním z největších myslitelů 17. století, pedagogem, filosofem, spisovatelem jsou historické české země spjaty po staletí. Jeho kulturní, pedagogické a duchovní poselství ovlivňuje nejen nás, ale celý svět i dnes. Ne náhodou se stal Jan Amos Komenský v roce 1956 patronem UNESCO v rámci své vize o pospolitosti evropských národů a potřebě vzdělávání. Národní oslavy J. A. Komenského (2020–2022) opět připomněly nadčasovost jeho odkazu právě v pedagogickém prostředí. V rámci připomenutí 430 let od jeho narození vyšel první díl podcastu, a sice fiktivní rozhovor s Komenským, který namluvil herec Alfred Strejček.

Natáčení podcastu se Zdeňkem Štěpánkem.

Natáčení podcastu se Zdeňkem Štěpánkem.

Proč si poslechnout podcast S Komenským u mikrofonu?

Stále více škol si klade za cíl učit podle Komenského principů, podle jeho pansofické metody s pozitivní motivací a lidským vztahem mezi dvěma aktéry: učitel – žák. Podcast S Komenským u mikrofonu je veden Romanem Škodou tak, aby se stal nápomocnou silou všem pedagogům i těm zainteresovaným, kteří se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil sám Učitel národů. Respondenti jsou vybíráni z celé škály osobností z řad učitelů, historiků či jiných odborníků.

Podcasty: https://www.youtube.com/@npmkj.a.komenskeho6005