září 2023

DEAFEMBER startuje opět v září

Osvětová kampaň zaměřená na osoby se sluchovým postižením bude letos ve znamení českého znakového jazyka.

Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících, v jeho rámci se 23. září každoročně slaví Mezinárodní den znakového jazyka a také se v tomto měsíci již od padesátých let po celém světě slaví Mezinárodní týden neslyšících. Proto si organizace Tichý svět, která poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, vybrala tento měsíc k pořádání osvětové akce Deafember. Ta má za cíl přiblížit široké veřejnosti život a svět lidí s tímto hendikepem.

V průběhu celého měsíce bude Tichý svět zveřejňovat informace prostřednictvím videí, článků, diskuzí a dalších akcí nejen v on-line prostoru, ale i napříč celou republikou. Cílem je seznámit většinovou společnost s půvabem a rozmanitostí znakového jazyka a také se zajímavými důvody, proč se tento vizuální jazyk začít učit a co jeho studium přináší.

Jedním z vrcholů letošního festivalu bude jedinečná akce Znak-up night 2 na lodi Tajemství v Praze. Součástí programu budou tři v současnosti velmi oblíbené zábavné žánry spojené se slovem – storytelling, slam poetry a stand-up. Vše tlumočené do českého znakového jazyka.

Informací a program všech akcí naleznete na facebookové stránce www.facebook.com/tichysvet  a internetových stránkách Tichého světa: tichysvet.cz.