prosinec 2023

Cesta kolem světa za 45 minut

V prostorách Národního pedagogického muzea na Malé Straně je nově otevřena výstava s názvem Cesta kolem světa za 45 minut. Za obzory školního zeměpisu a dějepisu.

Jak název napovídá, cílem výstavy je zmapovat historii výuky zeměpisu, a to v časovém rozmezí přibližně od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Bohatá sbírka historických školních obrazů, map, glóbů i dalších pomůcek umožnila kurátorům Národního pedagogického muzea vytvořit vizuálně působivou výstavu, která seznámí veřejnost nejen se základními pojmy a historickým vývojem předmětu jako takového, ale přinese především netradiční pohled na dynamicky měnící se svět, umožňující přirozené propojení výuky zeměpisu a dějepisu.

Široký rozsah a tematická různorodost předmětu nabízí možnost zařadit návštěvu výstavy v rámci výuky jak prvního tak druhého stupně. Na prvním stupni je to prvouka a vlastivěda, kde se žáci seznamují se základy zeměpisu a učí se znát zemi, ve které žijí.

Na výstavě se můžou například názorně přesvědčit, jak se měnily její hranice. Žáky druhého stupně základní školy a studenty středních škol vybízí toto téma k zamyšlení i nad složitějšími otázkami, jako je například měnící se politické uspořádání světa nebo pohled na daleké, dříve málo probádané země a s tím související dobové stereotypy či předsudky. Část expozice se věnuje i astronomii, dnes vyučované již jen okrajově.

Více na www.npmk.cz