prosinec 2023

Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky

Kniha autorky Jany Tischerové je prvním velmi podrobným průvodcem pražskými hřbitovy. Obsahuje cca 80 procent dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.

Kniha má jednoduchou a přehlednou strukturu. V úvodní části je zachycen širší kulturně-historický pohled na problematiku smrti, pohřebních obřadů a vztahu lidí ke smrti od raného středověku. Následují kapitoly o vývoji a typech náhrobků a o motivech a symbolech, které jsou nedílnou součástí jejich výzdoby. Tyto kapitoly doplňuje slovníček odborných termínů a tabulky obsahující chronologický přehled nejvýznamnějších dat.

Nejvýznamnější částí knihy je katalog popisující existující hřbitovy celé Velké Prahy a značné množství dávno zaniklých hřbitovů, jež se rozkládaly kolem všech pražských kostelů. Velmi podrobně zde bylo zpracováno 245 hřbitovů (farních, obecních, evangelických a židovských). Každé heslo obsahuje zevrubný popis a historii daného místa, seznam pohřbených osobností a soupisy použité literatury, archeologických zpráv, archivních pramenů, významných vyobrazení a plánů. Zmíněný popis hřbitovů je proveden co nejpřehledněji a to tak, aby se podle něj dalo velmi snadně chodit a pohodlně prohlížet. Knihu uzavírají jmenné a místní rejstříky.

Vydalo v Nakladatelství Jalna. jalna.cz/knihy