prosinec 2023

Adventní koncert i pro neslyšící

V Bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě pořádá 12. prosince od 18 hodin organizace Tichý svět Adventní koncert. 

Už tradičně vystoupí studentský pěvecký sbor Besharmonie a mužská část pěveckého sboru Pueri gaudentes. Speciálním hostem bude sólista Národní divadla Zdeněk Plech. Program koncertu bude plný koled, vánočních písní z celého světa a slavných gospelů.

I neslyšící lidé si mohou užít hudbu a mít celistvý zážitek z koncertu. Zprostředkovat jim ho mohou tlumočnice a tlumočníci do českého znakového jazyka, kteří se věnují uměleckému tlumočení.

„Umělecké tlumočení je určeno pro osoby se sluchovým postižením, které užívají znakový jazyk. Umělecký tlumočník mění hudbu v obraz a celým svým tělem vyjadřuje obsah i emoce skladby. Právě proto si neslyšící mohou užít hudbu stejně intenzívně jako slyšící,“ říká Marie Horáková, ředitelka Tichého světa a umělecká tlumočnice. 

www.tichysvet.cz