prosinec 2023

Prosincové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Nový Svět na Hradčanech, vycházka 2. 12 (zdroj PCT, foto A. Červená)

Nový Svět na Hradčanech, vycházka 2. 12 (zdroj PCT, foto A. Červená)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

PROSINEC 2023

2. 12. sobota

Betlémská kaple.* Od mistra Karlovy univerzity k inženýrům ČVUT. Místo, kde byly položeny základy českého reformního hnutí. Kdo kapli na konci 14. století založil a proč se tak stalo právě zde. O spletité historii této obnovené památky s prohlídkou dnešních interiérů. Sraz v 10.00 před vstupem na Betlémském náměstí, průvodce M. Hátleová

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Prohlídka apoštolů zblízka a vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi, starodávné síně a hlubokého podzemí radnice. Děti čelit otázkám a plnit zábavné úkoly. V závěru prohlídky čeká účastníky odměna a výstup na radniční věž. Sraz ve 13.00 před infocentrem Staroměstské radnic, průvodce D. Taimrová

Hradčany známé i neznámé. Městská čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Procházka po dvou největších náměstích, o šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového Světa a neopomeneme ani církevní řády, které zde sídlí. Sraz v 15.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí, průvodce M. Smrčinová

3. 12. neděle

Dům U Kamenného zvonu.* Prohlídka vybrané částí expozice GHMP. Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto nádherného gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlídka sklepení, kaple v přízemí a gotického sklepení. Sraz v 17.30 na Mariánském nám. před Městskou knihovnou, průvodce M. Smrčinová

4. 12. pondělí

Kurátorská prohlídka Malostranské mostecké věže.* Dvě stylově odlišné, nestejně vysoké věže propojené branou tvoří vstup z Karlova mostu na Malou Stranu. Vyšší věž z roku 1464 navazuje svou pozdně gotickou architekturou na Parléřovu Staroměstskou mosteckou věž. Prohlídka představí nejen její historii, ale i problematiku památkové péče. Sraz v 16.00 před vstupem do objektu, průvodce K. Kučera

5. 12. úterý

Mikulášská procházka s nadílkou ve Staroměstské radnici.* Svátečně laděná předvánoční vycházka Starým Městem. Příběh o svatém Mikuláši a poté společně objevíme pražské památky, které nám ho připomínají. Sraz v 17.30 na Mariánském nám. před Městskou knihovnou, průvodce M. Smrčinová

6. 12. středa

Jak se slavily Vánoce v Praze a jaké zvyky i tradice jsou s časem Vánoc spojené – on-line přednáška. Svátečně laděná přednáška s nahlédnutím do historie. Krásný čas Vánoc byl v minulosti spojený také s řadou pověr, zákazů, tradic a zvyků. Některé zanikly a jiné dodržujeme i dnes. Jaká omezení přinášel velký půst, jak probíhal předvánoční úklid, kde byly nejslavnější vánočními trhy a mnoho dalších zajímavostí, lektor J. Nováková

9. 12. sobota

Adventní Beroun. Vycházka královským městem okolo hradeb, věží, kostela sv. Jakuba, renesančních i secesních staveb až k vánočnímu stromu na náměstí s adventním programem a stánky. Sraz v 9.15 před nádražím Beroun (vlak jede z Hlavního nádraží v 8.13), průvodce V. Trnka

Nordic walking: Oborou Hvězda a Ladronkou na Petřín.* Aktivní turistická vycházka známými pražskými parky. Příznivci „dlouhých holí“ se vydají zimní oborou do dalšího sportovně rekreačního parku Ladronka. Sraz v 10.00 na konečné zastávce tramvají č. 1 a 2, Sídliště Petřiny, průvodce M. Hátleová, J. Matoušková

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu a rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice, průvodce A. Baloun

Kubistická Kovařovicova vila, vycházka 10. 12. (zdroj Prague City Tourism)

Kubistická Kovařovicova vila, vycházka 10. 12. (zdroj Prague City Tourism)

10. 12. neděle

Bílkova vila.* Stavba s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. Sraz v 10.00 u vchodu do Bílkovy vily, Mickiewiczova 1, průvodce J. Škochová

S výhledem na Botič. Kde se narodil Jan Masaryk a jak souvisí Chmel s pražskou šunkou? V jižním cípu Vinohrad se skrývá několik zajímavých staveb. Vila Osvěta, rodiště Jana Masaryka. Zvonařka, kde vyráběl pražskou šunku Antonín Chmel a kde také končila koňka. A na Nuselských schodech se nachází nejstarší zachovaná vinohradská stavba – Kaple sv. Rodiny. Sraz v 10.00 na stanici MHD Jana Masaryka (ve směru do Vršovic), průvodce S. Micková

Pražské stopy kubismu.* Kubismus, jeden z nejoriginálnějších architektonických slohů, je i v Praze bohatě zastoupený. Jeho realizace se objevuje v mnoha pražských čtvrtích včetně historického jádra. Sraz ve 14.00 před Vyšehradským tunelem, Rašínovo nábřeží 4/43, průvodce J. Nováková

12. 12. úterý

Pražské průchody a pasáže IV. E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. Prohlídka dalších staroměstských průchodů. Sraz v 17.00 na Malém náměstí před domem č. 11, průvodce P. Lešovská

13. 12. středa

Konec černobílé doby, české umění 1963–2021 – on-line přednáška. Moderní umění od 2. poloviny 20. století až dodnes. Další mapování nové expozice NGP 1939–2021: Konec černobílé doby ve Veletržním paláci. Nové tendence ve výtvarném umění v 60. letech, na těžkou dobu normalizace, na ironickou reakci umění 80. let a na specifika umění 90. let. A zásadní otázka: jaké je současné umění, lektor Monika Švec Sybolová

14. 12. čtvrtek

Praha jako slavná filmová hvězda. Na této vánočně laděné vycházce projdeme část původní Královské cesty; od Pohořelce ke Karlovu mostu. Tuto trasu představíme tentokrát z trošku jiné perspektivy, totiž jako filmovou lokaci známých českých snímků. Sraz v 17.00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci, průvodce J. Kimlová

Klementinum, Astronomická věž, Barokní knihovna, vycházka 16. 12. (zdroj Prague City Tourism)

Klementinum, Astronomická věž, Barokní knihovna, vycházka 16. 12. (zdroj Prague City Tourism)

16. 12. sobota

Akce pro děti: Za určováním pravého poledne do Klementina.* Proč se v Praze každý den střílelo z děla. Kdo byli jezuité, proč přišli do Prahy a proč se rozhodli postavit tak ohromný areál v samém centru města. Prohlídka krásné Barokní knihovny a Astronomické věže. Poznáte, jakým důmyslným způsobem se určovalo pravé poledne, a jak bývalo následně ohlašováno Pražanům. Sraz v 10.00 na Mariánské náměstí 190/5 (před vstupem do Klementina), průvodce B. Škaroupková

Náměstí a náměstíčka na Praze 2. Další vycházka po náměstích a náměstíčkách do míst, která byla po celá staletí především polnostmi, vinicemi a zahradami. Svá tajemství bude odkrývat oblast Prahy 2. Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru, průvodce K. Navrátilová

Akce pro děti: Večerní prohlídka Staroměstské radnice pro děti.* Prohlídka starodávných síní, dvanácti apoštolů pražského orloje a hlubokého podzemí radnice v netradičním čase. Děti budou čelit záludným otázkám a plnit zábavné úkoly. V závěru prohlídky čeká účastníky sladká odměna a výstup na radniční věž. Sraz v 18.00 před vraty Staroměstské radnice, průvodce J. Posledníková

17. 12. neděle

Obdivuhodný stavitel Santini. Paláce na Malé Straně z dílny geniálního architekta. Právě před 300 lety, 7. prosince 1723, zemřel vynikající český stavitel italského původu – Jan Blažej Santini Aichel. Na území Prahy, a to především na Malé Straně, najdeme jeho stopy v palácích, kostelích i domech. Sraz v 10.00 před Lichtenštejnským palácem na Malostranském nám. 13, průvodce M. Kadlčíková

Prahou po stopách Františka Josefa I. a několika jeho pražských pobytů. Vzpomínka na jednoho z nejdéle vládnoucích panovníků. Dlouhá doba vlády císaře Františka Josefa I. je dnes nostalgicky vnímána jako období klidného rozvoje Prahy i pražských předměstí. Vývoj 2. poloviny 19. století měl však k idylce daleko. Sraz ve 14.00 před vchodem do Hlavního nádraží z Opletalovy ulice a Vrchlického sadů, průvodce J. Nováková

17. 12. neděle

Židovské svátky a tradice – on-line přednáška. Kultura, která okouzluje, přitahuje a láká už několik staletí. Tradice a svátky tvoří významnou součást židovské kultury, a to již od biblických dob. Přednáška představí nejdůležitější a nejzajímavější židovské svátky a zvyky, lektor Z. Pavlovská

20. 12. středa

Jak se svítilo v Praze aneb Po stopách pražského osvětlení. Volné pokračování úspěšné vycházky tentokrát provede trochu jinou trasou. Co přinesla do osvětlení Prahy průmyslová revoluce, jak se tu svítilo na začátku 20. století i to, jaké umělecké prvky zdobí moderní svítidla dnes. Sraz v 19.00 u sochy Edvarda Beneše na Loretánském náměstí, průvodce J. Nováková

19. 12. úterý

Barokní perly Prahy II.: Kostel Panny Marie Vítězné a příběh Pražského Jezulátka – on-line přednáška. Fascinující historie sošky, ke které se modlí celý svět. Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Malé Straně, který ukrývá tuto proslulou zázračnou sošku Pražského Jezulátka. O osudech dárkyně sošky Polyxeny z Lobkovic a osobnosti dona Baltazara de Marradas, jehož nákladem byl kostel během třicetileté války rekonstruován, lektor R. Kouřilová

21. 12. čtvrtek

Zimní slunovrat a mystika Prahy. Zvyky, symboly a rituály spojené se zimním slunovratem. Procházka Prahou, městem prastarých záhad, příběhů, symbolů a rituálů spojených se zimním slunovratem, za tajemstvím zvyků a obyčejů našich pohanských předků.Trasa ze Staroměstského až do okolí Karlova náměstí. Sraz v 15.00 a 18.00 před Staroměstskou radnicí u orloje, průvodce K. Navrátilová

23. 12. sobota

Od Pražského Jezulátka na Kampu. Návštěva Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, v raně barokním chrámu s hodnotným mobiliářem. Po prohlídce kostela se vydáme Kampu, která návštěvníky okouzluje svou atmosférou i v předvánočním čase. Sraz v 10.00 před vchodem do kostela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, ulice Karmelitská, průvodce, P. Lešovská

27. 12. středa

Ze Zadní Třebaně na Karlštejn. Tradiční vycházka k hradu spojenému s bizarní pověstí nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané, ale i mechanické. Sraz v 10.15 na železniční stanici Zadní Třebaň, vlak jede ze stanice Praha – Hlavní nádraží v 9.15, průvodce P. Lešovská

29. 12. pátek

Akce pro děti: Staroměstská strašidla a legendy ožívají.* Strašidelná procházka za živými strašidly. Na Starém Městě se po setmění objevují tajemné postavy a strašidla. Kam se vydat, abyste je opravdu spatřili? My to víme a slibujeme, že živá strašidla uvidíte na vlastní oči. Na ty nejmenší pak čekají tajuplné úkoly a sladká odměna. Sraz v 17.00 před vraty Staroměstské radnice vedle orloje, průvodce M. Kadlčíková

30. 12. sobota

Vyšehrad a jeho legendy. Akce vhodná pro rodiny s dětmi. Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu, nejznámější legendy, záhada Čertova sloupu a na Vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány. Sraz ve 14.00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C Vyšehrad), průvodce M. Smrčinová