prosinec 2023

Městská knihovna

Lidové postavy, vlevo Lucie, vpravo Barbora, Národopisné muzeum v Praze (zdroj cs.wikipedia.org)

Lidové postavy, vlevo Lucie, vpravo Barbora, Národopisné muzeum v Praze (zdroj cs.wikipedia.org)

POBOČKA HRADČANY

Pohořelec 25, Praha 1
tel.: 222 113 555, 770 130 203
Provozní doba knihovny: pondělí až čtvrtek 12.00–17.00.
Vstup na akce je volný.
Začátky v 17.17, není-li uvedeno jinak.

www.mlp.cz/cz/pobocky/hradcany/

4. 12. Jan Graubner – Bůh má smysl pro humor (18.00) – rozhovory s Markem Šmídem. Knihu představí J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, spoluautor doc. Marek Šmíd, sochař Otmar Oliva, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a nakladatel Josef Pepson Snětivý.

6. 12. Vánoční koncert staré hudby – Jana Eisenhammerová a Tomáš Najbrt provedou díly starších slohových epoch, zahrají skladby raného i vrcholného baroka, ale též starších období.

7. 12. Předloha pro vraždu Eva Mašková čte ze své nejnovější detektivky.

12. 12. Tradiční strava a obyčeje vánočního období – Smysl typických pokrmů a dalších zvyků od prosince do začátku.

13. 12. Lucie noci upije... – Přednáška Pavla Míky. Skrývá se pod touto pranostikou nějaké reálné vysvětlení?

19. 12. Vánoční tvořivá dílna Dagmar Volencové – Dárky na poslední chvíli
Rezervace na: 770 130 203; e-mail: dagmar.volencova@mlp.cz

Do 28. 12. Výstava: Martin Velíšek – Ilustrace ke knize grónských pohádek a pověstí Pes s drdolem.