prosinec 2023

Kontejnery na Praze 1

Termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů v prosinci 2023

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

úterý 5. 12. Štěpánská x Řeznická

pátek 8. 12. Hellichova ul., Barvířská (křizovatka Petrské nám. x Lodecká)

úterý 12. 12. U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou, Haštalská u č. 2

pátek 15.12. Besední ul. (č. 1) – roh parčíku, Ostrovní u ZŠ naproti č. 12

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

(zdroj OÚ MČ Praha 1)