leden 2024

Muzeum města Prahy otevřelo výstavu V umění volnost

(foto Jaroslav Svoboda)

(foto Jaroslav Svoboda)

K výročí 160 let Umělecké besedy ji můžete navštívit ve zrekonstruovaném Clam-Gallasově paláci. Umělecká beseda, která je nejstarším českým uměleckým spolkem, touto výstavou slaví a připomíná své založení v roce 1863.

Výstava prostřednictvím více než 130 děl od 58 výtvarníků nastíní, jakou cestu Umělecká beseda od svého vzniku urazila. Zastoupeno je vizuální umění za posledních dvacet let odboru v celé své šíři, od klasické malby přes grafiku či keramiku až po konceptuálně komponované práce.

Návštěvníci se zde setkají s díly významných současných autorek a autorů, kterými jsou například fotograf Jindřich Štreit, sochařka Šárka Radová, malíř Miloš Šejn, sochař Jan Hendrych či sklář Pavel Trnka a mnoho dalších. Přehlídku provází i hudební ukázky z děl členů Hudebního odboru Umělecké besedy. Akcentován je i odbor literární a pomocí filmových záznamů a fotografií i spolkový život napříč odbory a desetiletími existence Umělecké besedy. Současnou tvorbu ovlivnily předchozí generace, což je i jeden z nosných momentů výstavy. „Chceme poukázat nejen na současnost, ale i kontinuitu, propojení a vazby, které vycházejí z historických souvislostí,“ přibližuje koncept kurátorka Lenka Stolárová z Muzea města Prahy.

„V umění volnost“ je ideou, kterou zakladatelé Umělecké besedy v roce 1863 vetkli do štítu spolku. Znamená ideu otevřenosti i připravenosti k tvůrčí konfrontaci napříč uměleckými a filozofickými názory. A značí také propojení mezi uměním slova, hudbou a vizuální tvorbou. Založením spolku daly tehdejší přední osobnosti umění i kulturně-společenského života najevo ctižádost propojit dění na české umělecké scéně s evropskými trendy. K vrcholům činnosti Umělecké besedy patří doba tzv. generace Národního divadla a meziválečná léta. Ve své historii je spojena s osobnostmi, jako byli skladatelé B. Smetana a A. Dvořák, dvojice J. Voskovec a J. Werich či dirigent V. Talich. Výtvarný odbor se pyšnil jmény J. Mánesa, J. Zrzavého či K. Lhotáka. Literární tvorbu zastupovali J. Neruda, J. Vrchlický i J. Kainar. Myšlenka Umělecké besedy přetrvala přiškrcování činnosti po únoru 1948, a dokonce rozpuštění v době normalizace. Obnovení spolku po listopadu 1989 ukázalo, že „v umění volnost“ je ideou přitažlivou rovněž pro mladší generace, jak dokládá i spolková výstava v Clam-Gallasově paláci.

Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, Praha 1 – Staré Město do 29. února
út–ne 10.00 do 18.00.
Vstupenku lze zakoupit samostatně, nebo společně s prohlídkou reprezentativního patra paláce. Výstavu doprovází bohatý program ve spolupráci s členy Umělecké besedy – komentované prohlídky, workshopy, večery autorského čtení a koncerty.

www.muzeumprahy.cz