leden 2024

Lednové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, vycházka 13. 1. (zdroj PCT Praha)

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, vycházka 13. 1. (zdroj PCT Praha)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

LEDEN 2024

4. 1. čtvrtek

Židovští architekti v Praze: osudy a díla – on-line přednáška. V meziválečné Praze působili vynikající židovští architekti. Někteří z nich jsou stále známí, na jiné se už zapomnělo. Jejich osud byl různý. Ti, kteří měli štěstí a možnosti, před válkou emigrovali, ale jiní se stali obětmi holocaustu. V Praze postavili řadu činžovních a obchodních domů i vil. (S. Micková)

6. 1. sobota

Staroměstská radnice dětem: po stopách pražských řemesel.* Kdo to byl švec, provazník, voštinář, hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla se představí v radní síni,ve které se rozhodovalo o Starém Městě, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí bylo odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Sraz ve 14.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

7. 1. neděle

Interiéry Staronové synagogy. Prohlídka jedné z nejstarších synagog v Evropě, která je nejstarší památkou pražského Židovského města. Dle pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema, umělé bytosti, kterou na ochranu pražské židovské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw. Sraz v 10.00 před Informačním střediskem ŽMP, Maiselova 15. (Z. Pavlovská)

Bazilika sv. Ludmily v kontextu Královských Vinohrad. Novogotický kostel sv. Ludmily, kterému byl v roce 2022 udělen titul Basilica minor. Proč a jak kostel vlastně vznikl. Sraz ve 13.00 na náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily. (R. Kouřilová)

8. 1. pondělí

Dekret kutnohorský a historie pražské univerzity – on-line přednáška. Dějiny pražského vysokého učení jsou neodmyslitelně spojeny s královským rodem Lucemburků. Velmi významnou roli v historii této instituce hrálo rozhodnutí krále Václava IV. známé jako Kutnohorský dekret. Souvislosti jeho vzniku i další momenty z minulosti pražské univerzity. (J. Nováková)

11. 1. čtvrtek

Průchody a pasážemi do Klimentské ulice. Pátá vycházka zákoutími a průchody Nového Města z ulice Na Poříčí, přes Florenc a Těšnova do Klimentské ulice. Sraz v 17.00 v ulici Na Poříčí před domem č. 10. (P. Lešovská)

12. 1. pátek

Karlínský mural art. Vycházka napříč celým Karlínem. Karlín jako vzkvétající pražská čtvrť nabízí ve veřejném prostoru mnoho děl současného umění. Ať už se jedná o velkoplošné malby na stěnách domů, tzv. murály nebo třeba sochařská díla. Sraz v 18.00 u výstupu z metra B Invalidovna. (V. Nemochovská)

13. 1. sobota

Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Prohlídku apoštolů zblízka, starodávných síní i hlubokého podzemí radnice. Děti budou čelit otázkám a plnit zábavné úkoly. V závěru prohlídky čeká účastníky odměna a výstup na radniční věž. Sraz ve 13.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (J. Posledníková)

Kříž a kalich na Královských Vinohradech. Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly na Vinohradech, nedaleko od sebe, dvě krásné sakrální stavby. Josip Plečnik vytvořil katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor Církve československé husitské. Sraz ve 14.00 před Husovým sborem na Vinohradech, Dykova 1. (S. Micková)

Po stopách Keplera a Braheho. Tycho Brahe byl skvělý pozorovatel, Johannes Kepler nadaný teoretik. I přes krátkou spolupráci dokázali ovlivnit vědecký svět. Po stopách těchto dvou významných učenců doby císaře Rudolfa II., kteří dali vesmíru řád. Sraz ve 14.00 Pohořelec zastávka tramvaje ve směru Bílá Hora. (M. Kovář)

14. 1. neděle

Pražská místa Jana Palacha. Jméno českého studenta, který 16. ledna roku 1969 zvolil dobrovolnou smrt, aby po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy vyburcoval společnost z letargie, obletělo doslova celý svět. Náměstí Jana Palacha, stejně jako další místa v Praze připomínají nejen jeho jméno, ale také řadu událostí spojených s jeho životem. Sraz ve 14.00 na náměstí Jana Palacha u sochy A. Dvořáka. (J. Nováková)

Putování za pražskou hvězdou z Hradčan na Malou Stranu. Druhé putování za hvězdnými domovními znameními povede z Hradčan přes Nový Svět na Malou Stranu. Připomene, jak byl vnímán symbol hvězdy v různých obdobích na domech, které znamení hvězdy zdobí. Sraz v 11.00 u mariánského morového sloupu na Hradčanském nám. (M. Kadlčíková)

15. 1. pondělí

Barokní perly Prahy III.: Pražská Loreta – on-line přednáška. Co je vlastně ona „loreta“, která dala místu název? A co má tzv. Pražské slunce, nejvzácnější exponát Loretánského pokladu, společného se svatebními šaty Ludmily Evy Františky Krakowské z Kolowrat? Na tyto a mnohé další otázk odpoví tato přednáška. Začátek v 17.30. (R. Kouřilová)

16. 1. úterý

Kudy chodil Johannes Kepler Prahou. Život matematika a vědce Johanna Keplera a jeho pobyt v Praze. Zažijme atmosféru rudolfínské doby ve společnosti jedné z největších vědeckých osobností, která v Praze působila. Sraz v 17.00 před Prašnou bránou na rohu u Obecního domu. (M. Kovář)

17. 1. středa

Tortura aneb právo útrpné pod Staroměstskou radnicí. Prohlídka unikátního podzemí Staroměstské radnice, které v minulosti sloužilo také jako městské vězení. V druhé části se přes staroměstské popraviště vypravíme směrem k vltavskému břehu, kde se nacházela katovna mistra popravčího. Sraz v 17.30 v pokladní hale Staroměstské radnice. (J. Kimlová)

18. 1. čtvrtek

Slavná pražská kina. Svět pražských biografů, nerozlučně spjatý s vývojem českého filmu. Místa dávno zapomenutá ale i stále živá, v jejichž historii se odráží atmosféra i pohnuté osudy doby. Sraz v 17.00 před domem U Modré štiky v Karlově ul. 20. (P. Lešovská)

20. 1. sobota

Náměstí a náměstíčka na Praze 2. Druhou z cyklu vycházek po pražských náměstích a náměstíčkách zakončíme oblastí Prahy 2 a Nového Města. O propojení historické zástavby s moderní architekturou. Sraz ve 14.00 na Jiráskově nám., před Tančícím domem. (K. Navrátilová)

Vycházka dle inspektora Ledviny. Kdo by neznal komedii „Adéla ještě nevečeřela“, kde svérázný komisař Ledvina v podání R. Hrušínského seznamuje detektiva Nicka Cartera s krásami Staré Prahy. Těmi jsou především slavné malostranské hospůdky. O jejich historii i současnosti, ale také českých filmech, které se zde natáčely. Sraz ve 14.00 na tramvajové zastávce Pohořelec ve směru z centra. (J. Kimlová)

21. 1. neděle

Řepy v současnosti i minulosti. Moderní architektura sídla MÚ Prahy 17, soustava řepských hřbitovů: občanského, řeholnic boromejek i bývalého trestaneckého s pomníkem loupežníka Babinského. Sraz ve 14.00 na zastávce busu č. 164 Za Slánskou silnicí směr od Sídliště Řepy. (J. Škochová)

Židovský hřbitov, Praha, vycházka 22. 1. (zdroj PCT Praha)

Židovský hřbitov, Praha, vycházka 22. 1. (zdroj PCT Praha)

22. 1. pondělí

Historie pražské hromadné dopravy – on-line přednáška. Pražská hromadná doprava byla a je fenoménem. Způsoby přepravy, které byly v metropoli používány, jsou často překvapivé a velmi zajímavé. Patřily k nim i lanové dráhy, koňské tramvaje nebo trolejbusy. (J. Nováková)

Židovské Město v době rudolfinské. O době, kdy židovská čtvrť vzkvétala zejména díky přítomnosti věhlasných osobností, jakými byli Mordechai Maisel a Rabi Löw. Z této doby se dochovala řada památek, jejichž historii si přiblížíme. Sraz v před Maiselovou synagogou Maiselova 10. (J. Kimlová)

24. 1. středa

Křehká krása paličkované krajky aneb Vločka, která nestudí. Historie paličkování a paličkované krajky. O tajemství krásy, která zdobila naše prababičky. V rámci přednášky bude možnost se i jednoduché techniky naučit a vyzkoušet si je. Sraz v 18.00, učebna v 1. patře, Žatecká 2. (K. Navrátilová)

25. 1. čtvrtek

Tortura aneb právo útrpné pod Staroměstskou radnicí. Prohlídka unikátního podzemí Staroměstské radnice, které v minulosti sloužilo také jako městské vězení. V druhé části se přes staroměstské popraviště vypravíme směrem k vltavskému břehu, kde se nacházela katovna mistra popravčího. Sraz v 17.30 v pokladní hale Staroměstské radnice. (J. Kimlová)

26. 1. pátek

Nejen za zkamenìlinami s geologem po Smíchovì. Spoleènì s paleontologem a geologem poznáte významné horniny v obkladech domù a Smíchovského nádraží. Cestou k Andìlu uvidíte další výjimeèné stavební kameny a dozvíte se o nich mnoho zajímavého. Sraz v 18.00 pøed pokladnami ÈD na vlakovém nádraží Praha-Smíchov. (Š. Rak)

Lobkowiczký palác na Hradčanech, vycházka 27. 1. (zdroj Lobkowicz Collections)

Lobkowiczký palác na Hradčanech, vycházka 27. 1. (zdroj Lobkowicz Collections)

27. 1. sobota

Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Exkluzivní večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu i rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (A. Baloun)

Ve stínu Vyšehradu. Vily a činžovní domy pod Vyšehradem, které představují unikátní přehled architektonických slohů na počátku 20. O budování nábřeží, železničního mostu a tunelu. Vycházku zakončíme pohledem na chátrající nádraží Praha-Vyšehrad. Sraz ve14.00 na tramvajové zastávce Výtoň ve směru z centra. (S. Micková)

Lobkowiczký palác na Pražském hradě. Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších pražských paláců a jediné soukromé stavby jinak rezidenčního Pražského hradu. O slavné historii rodu Lobkowitzů a s jakými událostmi je spojena minulost samotného paláce. Sraz v 10.00 před vchodem do paláce. (J. Nováková)

28. 1. neděle

Putování za pražskou hvězdou z Hradčan na Malou Stranu. (viz 14. 1.) Sraz v 10.00 u mariánského morového sloupu na Hradčanském náměstí. (M. Kadlčíková)

Jak se v Praze bruslilo, přednáška 29. 1. (zdroj neznámý autor)

Jak se v Praze bruslilo, přednáška 29. 1. (zdroj neznámý autor)

29. 1. pondělí

Jak se bruslívalo na Vltavě aneb Historie ledového sportu v Praze – on-line přednáška. Bruslení původně nebyl sport, ale druh přepravy. To už je však doba dávno minulá; dnes se bruslí pro radost, potěšení, i z čistě sportovních důvodů. V Praze se v minulosti bruslívalo hlavně na Vltavě. (J. Nováková)

30. 1. úterý

Za mural artem ulicemi Holešovic. Příběhy současného umění v podobě velkoplošných maleb na stěnách ve veřejném prostoru Holešovic. Sraz v 17.30 před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově nám. (V. Nemochovská)