leden 2024

Musica Florea: Dvořákovi učitelé A. Liehmann a J. Spitz

Musica Florea (foto Radek Matoušek)

Musica Florea (foto Radek Matoušek)

Ve středu 14. února uvede v Českém muzeu hudby od 19.30 hodin orchestr Musica Florea nový program, který přibližuje předchůdce Antonína Dvořáka. Zazní i slavná Mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta, známá jako Korunovační.

Ke skladbám, které čekaly na své znovuobjevení, patří zhudebněné ordinárium Antonína Liehmanna ze Zlonic, který učil čtrnáctiletého Antonína Dvořáka hudební teorii, hře na housle, klavír a varhany. Vyznačuje se silnými romantickými náladami a netradiční instrumentací. „Například užití třech samotných trumpet či sólového tympánu, virtuózních sólových houslí či flétny. Mše je překvapivě zakončena tichým sólovým pěveckým kvartetem,“ popisuje charakter hudby dirigent Marek Štryncl. Dvořákův první učitel hudby Josef Spitz patří do éry pozdního klasicismu. Program ozdobí jeho líbezná „Aria pro Festo Corpus Christi“ na český text a haydnovsky brilantní „Regina Caeli“. Jako sólisté vystoupí Hana Holodňáková (soprán), Sylva Čmugrová (alt), Marek Žihla (tenor) a Miloš Horák (bas).

14. 2. 2024 od 19.30
Dvořákovi učitelé A. Liehmann a J. Spitz
České muzeum hudby

www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/ceske-muzeum-hudby