únor 2024

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Dodavatel plynu změnil obchodní podmínky a cenu za energie. Je možné za této situace tuto smlouvu vypovědět? Chtěl bych přejít k jinému dodavateli. Kdy mi musí stávající dodavatel poskytnout potvrzení o vypovězení smlouvy?

ODPOVĚĎ: Smlouvu o dodání energií můžete vypovědět v případě, že nesouhlasíte se změnou obchodních podmínek nebo ceny, a to na základě § 11a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona. Smlouvu můžete vypovědět kdykoli do desátého dne před dnem účinnosti nových obchodních podmínek nebo ceny, se kterou nesouhlasíte.

Výpověď smlouvy je jednostranným právním jednáním, to znamená, že k její účinnosti nepotřebujete potvrzení druhé strany. Výpověď je účinná dojitím do sféry vlivu adresáta – dodavatele.

DOTAZ: Objednala jsem si zboží přes internet, ale rozhodla jsem se nakonec ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy. Vrátila jsem prodávajícímu zboží a nyní stále čekám na vrácení peněz. Je to už déle než 2 týdny, co mohu dělat?

ODPOVĚĎ: Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku, což znamená, že strany si musí vrátit to, co plnily. To tedy znamená, že vy musíte zboží prodávajícímu vrátit a prodávající vám musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Pokud vám prodávající peněžní prostředky nevrátil, jedná se o tzv. bezdůvodné obohacení. Můžete zaslat prodávajícímu výzvu k vydání bezdůvodného obohacení nebo se případně obrátit na Českou obchodní inspekci se zahájením mimosoudního řešení sporů.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009
www.dtest.cz