březen 2024

Březnové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Nový Svět, vycházka 23. 3. (zdroj Prague City Tourism)

Nový Svět, vycházka 23. 3. (zdroj Prague City Tourism)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1

tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

BŘEZEN 2024

1. 3. pátek

Smetanova Praha. Světově proslulý a zároveň doma milovaný hudební skladatel tvořil a žil velkou část svého života v Praze. Sraz ve 14.00 na nádvoří paláce Platýz (J. Nováková)

2. 3 sobota

Náměstí a náměstíčka Prahy 3. Objevování náměstí a náměstíček Prahy 3, tentokrát se zaměřením na severní část této městské části. Sraz ve 14.00 na Basilejském nám. před obchodem Žabka. (K. Navrátilová) 

Pražská Loreta. * Prohlídka Lorety, souboru barokních staveb, které obklopují loretánskou kapli Panny Marie na Hradčanech. Prostory ambitů, kostel Narození Páně, svatou chýši a klenotnici. Sraz ve 14.00 před vchodem na Loretánském nám. (M. Smrčinová) 

Za apoštoly na Staroměstskou radnici * Děti si prohlédnou starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Budou čelit záludným otázkám a plnit zábavné úkoly. Sraz ve 13.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (D. Taimrová)

3. 3. neděle

Anežský klášter a jeho okolí * Vycházka do interiérů kláštera klarisek a minoritů Na Františku a do upravených zahrad se sochami předních českých umělců. Sraz ve 14.00 před vchodem do Anežského kláštera, Anežská 12. (J. Kimlová)

Interiéry smíchovského kostela sv. Václava a okolí Zlatého anděla. * Prohlídka novorenesančního kostela sv. Václava. Dále pak smíchovskou radnici, secesní Národní dům, funkcionalistickou synagogu, zámeček baronky Ringhofferové a novorenesanční i secesní činžovní domy. Sraz v 10.00 před synagogou na tramvajové zastávce Anděl směr centrum (zastávka tramvají č. 7, 9, 10, 15, 16). (J. Škochová)

Pražské obchodní domy a jejich slavná historie. Vycházka začíná u Bílé labutě, následně přes náměstí Republiky, ulicí Na Příkopě, Václavské náměstí na Národní třídu. Sraz v10.00 před obchodním domem Bílá labuť, Na Poříčí 23. (J. Nováková) 

4. 3. pondělí

Architekt a mecenáš Josef Hlávka – on-line přednáška. J. Hlávka je zakladatelem nejstarší dodnes existující české nadace. Od jejíhož založení uplynulo letos v lednu 120 let a jejímž posláním je podporovat vzdělanost českého národa. (R. Kouřilová)

5. 3. úterý

Staré Město zkratkou. Trasa vycházky vede do průchodů a uliček, které jsou plné zajímavých detailů a příběhů. Sraz v 17.30 před Novou scénou Národního divadla, Národní 1. (Š. Gandalovičová)

6. 3. středa

Nejkrásnější pasáže Václavského náměstí. Nejkrásnější a nejzajímavější pasáže, které v pražském centru jsou. Sraz v 17.30 u pomníku sv. Václava na Václavském nám. (D. Kratochvílová)

7. 3. čtvrtek

Na Kampu s paleontologem. Kampa je spojena především s romantickou Čertovkou, Sovovými mlýny a J. Werichem. Tuto část Prahy lze ale poznat úplně jinak. Zkameněliny jsou totiž v mnoha obkladech, patnících anebo ve fasádách domů. Sraz v 17.00 před Tyršovým domem, Újezd 450. (Š. Rak)

8. 3 pátek

Pozorování hvězd: Návštěva Štefánikovy hvězdárny. * Po zhlédnutí dokumentu Pět planet se dozvíte, jak mohli Brahe a Kepler pozorovat oblohu bez dalekohledů. Sraz v 18.45 před stanicí lanovky Újezd. (M. Kovář)

9. 3. sobota

Asanace Josefova: kapitola druhá. Pokračování vycházky po stopách zaniklé předasanační zástavby Josefova začne na náměstí Curieových. Sraz ve 13.30 na tram. zastávce Právnická fakulta ve směru do centra (J. Kimlová)

Co vyprávějí pražské domy. O historii pražské asanace. Od Rudolfina kolem Pinkasovy synagogy, která ukrývá rituální lázeň zvanou mikve do nynější Kaprovy ulice. Sraz v 10.00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. (M. Smrčinová)

Prahou Franze Kafky. Po stopách proslulého spisovatele do okolí Staroměstského náměstí. Jednotlivá místa a události v Kafkově životě budou doplněny literárními ukázkami z jeho prací. Sraz ve 14.00 před staroměstským kostelem sv. Mikuláše na nám. Franze Kafky. (D. Kratochvílová)

10. 3. neděle

Barrandov – splněný sen. Svůj sen zde uskutečňoval od roku 1928 Ing. Václav Maria Havel. Od filmových ateliérů k řadě zajímavých vil od předních architektů. Sraz ve 14.30 na zastávce autobusu Filmové ateliéry, autobus č. 105 jede od stanice metra B Smíchovské nádraží. (S. Micková)

Interiér Bílkovy vily, vycházka 10. 3. (zdroj Prague City Tourism).

Interiér Bílkovy vily, vycházka 10. 3. (zdroj Prague City Tourism).

Interiéry Bílkovy vily. * Prohlídka stavby s unikátní symbolistní koncepcí, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. Sraz ve 14.00 u vchodu do Bílkovy vily, Mickiewiczova 1. (J. Škochová)

Na stopě úspěchu Vojtěcha Lanny. Nejbohatší český průmyslník a mecenáš umění. Během svého podnikání se podílel na stavbě železnic, lodí, mostů, elektráren a dalších důležitých projektech. Sraz ve 13.30 na rohu ulic Havlíčkova a Na Florenci, před budovou Masarykova nádraží. (M. Karlík) 

11. 3. pondělí

Pašije aneb Utrpení, smrt a vzkříšení ve výtvarném umění on-line přednáška. Přednáška se bude zabývat zobrazením posledních dnů Ježíše Krista v různých uměleckých formách. Pašije (z latinského slova passio, což znamená utrpení) jsou převzaty z evangelijních vyprávění o Ježíšově zatčení, soudu, ukřižování a vzkříšení. (M. Švec Sybolová)

12. 3. úterý

Průchody a pasážemi Nového Města. Ty nejzajímavější v okolí ulic Vodičkova, Spálená a Jungmannova. Sraz v 17.00 před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově 31. (P. Lešovská)

14. 3. čtvrtek

Staroměstská strašidla a legendy ožívají. * Na Starém Městě se po setmění objevují tajemné postavy a strašidla. Tušíte, kam se vydat, abyste je opravdu spatřili? My to víme a slibujeme, že živá strašidla uvidíte na vlastní oči. Sraz v 17.30 před vraty Staroměstské radnice vedle orloje. (M. Kadlčíková) 

15. 3. pátek

Kudy na metro? * První návrh na výstavbu metra v Praze vznesl pražský obchodník Ladislav Rott, syn zakladatele známého železářství, už roku 1898. Metrem se však Pražané poprvé svezli až roku 1974 a vozí se jím bez pár měsíců už 50 let. Sraz v 17.00 na rohu ulice Bolzanovy a U Bulhara, Bolzanova 7. (M. Karlík)

16. 3. sobota

Staré Strašnice a kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.* Od novodobé stavby kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ke kulturní památce Bečvářovu dvoru a vilovou čtvrtí Starých Strašnic s nejznámější Trmalovou vilou. Sraz v10.00 před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, tram. č. 22, 26, zastávka Staré Strašnice. (M. Hátleová)

Uličkami kolem Národního divadla. * Vycházka blíže seznámí s exteriérem budovy Národního divadla, které sestává ze tří původních domů: Kromě nové Zítkovy budovy se ve stavbě ukrývá i budova divadla Prozatímního a Schulzův dům. I o dalších zajímavých stavbách, které se v jejím okolí nacházejí. Sraz v 10.30 na náměstí Václava Havla, prostranství před budovou Nové scény. (R. Kouřilová)

Z kostela sv. Martina ve zdi na cestu reformační Prahou. * Vycházka připomene místa spojená s obdobím české reformace a začne v interiéru staroměstského kostela sv. Martina ve zdi. Proč se nazývá „ve zdi“ a proč je jeho gotické zaklenutí jedinečnou architektonickou památkou v českých zemích. Sraz v 10.00 před vchodem do kostela sv. Martina ve zdi, Martinská 8 (A. Škrlandová)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, vycházka 17. 3. (zdroj Prague City Tourism)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, vycházka 17. 3. (zdroj Prague City Tourism)

17. 3. neděle

Interiéry kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. * Architektonicky nesmírně zajímavý kostel, jehož vznik je spojen s králem Karlem IV. Sraz ve 14.00 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého.(J. Nováková)

Praha na kolejích: Historie a technika tramvajové dopravy. * Na cestu zpátky v čase se vydáme prostřednictvím nostalgické linky 23, jejíž vyhlídkovou trasu využijeme ke krátkému přesunu. Vycházka skončí na Dlabačově. Sraz v 16.00 na Malostranském náměstí u kavárny Starbucks. (V. Nemochovská)

Z Karlova do Podolí pěšky. Vycházka připomene významné momenty v historii pražské hromadné dopravy. Z Karlova pěšky přes most směrem k Vyšehradu a dále do Podolí k tunelu ve Vyšehradské skále. Sraz ve 13.30 na nádvoří před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého a Muzeem policie. (M. Hátleová)

18. 3. pondělí

Povodně v Praze – on-line přednáška. Skoro se nechce věřit, že se Vltava rok co rok vylévala z koryta, aby přinášela nebezpečí a zkázu. A přesto tomu v minulosti tak bylo. Není nutné se vracet až do středověku, bohužel i mnohem mladší zkušenosti potvrzují, že povodně mohou být velmi zákeřné. (J. Nováková)

19. 3. úterý

Goethe-Institut. Specializovaný Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo. Nádherné interiéry této secesní budovy, která byla původně postavena pro První českou zajišťovací banku a následně dlouho využívána jako velvyslanectví NDR. Sraz v 17.00 před budovou Goethe-Institutu, Masarykovo nábř. 32. 

20. 3. středa

Interiéry kostela Nejsvětější Trojice. Nenápadný, ale velmi zajímavý kostel. Barokní novostavba z 18. století je nejen architektonicky zajímavá, ale i umělecky bohatá. Sraz v 10.00 před kostelem Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. (J. Nováková)

21. 3. čtvrtek

Interiéry Obecního domu. * Prohlídka Obecního domu, unikátní stavby pražské secese vyrostlé na místě někdejší rezidence českých králů. Jakou roli hrál Obecní dům v historii Prahy i celého novodobého státu. Sraz v 17.00 před vchodem do Obecního domu z nám. Republiky. (J. Nováková)

Nejen za měřením času do pražského Klementina. * Bývalá jezuitská kolej Klementinum je druhý největší stavební komplex v Praze. Návštěva zdejší Astronomické věže včetně Meridiánové síně a Barokní knihovny. Sraz v 17.00 na Mariánském nám. 5 před vstupem do Klementina. (M. Kovář)

22. 3. pátek

Za kavárnami nejen po Příkopech. Kavárny byly hlavně v meziválečné Praze významnými společenskými a uměleckými centry. Kde byla první secesní kavárna Corso, Vídeňská kavárna, kavárny Edison, Continental, Arco a další. Sraz v 16.30 před vchodem do paláce Koruna ze strany ul. Na Příkopě. (S. Micková)

23. 3. sobota

Masaryčka v novém aneb Jak to bylo, když do Prahy přijel první vlak. Vycházka připomene nejen jeho historii a původní podobu, ale podíváte se také do okolí. Sraz v 10.00: před hlavní budovou Masarykova nádraží, Havlíčkova ul. (J. Nováková)

Poznejme nové konečné pražských tramvají: Z Dědiny do Šárky. Nové konečné tramvajových linek 20 a 26. Z Liboce, projdeme částí Přírodního parku Šárka-Lysolaje okolo skalních masivů Šestákova a Kozákova skála a přes hráz nádrže Džbán k hradišti Šárka. Sraz ve 14.00 na konečné tramvají č. 20 a 26 Dědina. (J. Skochová)

Staroměstská radnice dětem: Cesta do doby Lucemburků. * Tematická prohlídka do Jiříkovy síně Staroměstské radnice, kde se dozvíme více o životě a kralování tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému Království českému. Sraz ve 14.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

Staroměstskou radnicí křížem krážem. * Večerní prohlídka otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu a středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 v pokladní hale Staroměstské radnice (A. Baloun)

Z Pohořelce na Nový Svět. Vycházka do míst, která jsou turisty často opomíjena, ačkoli skrývají mnoho zajímavostí a krásy. Z Pohořelce přes Loretu do Nového Světa – čtvrtě, která byla kdysi domovem nejen chudých řemeslníků, ale také řady slavných osobností. Sraz ve 14.00 na zastávce tramvaje Pohořelec ve směru z centra. (P. Lešovská)

Petřínská křížová cesta, vycházka 24. 3. (zdroj Prague City Tourism)

Petřínská křížová cesta, vycházka 24. 3. (zdroj Prague City Tourism)

24. 3. neděle

Klausová synagoga a Obřadní síň. * Prohlídka barokní synagogy pražského Židovského Města s následnou návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. Sraz v 10.00 před Informačním a rezervačním centrem ŽMP, Maiselova 38/15. (Z. Pavlovská)

Petřínskou křížovou cestou k nejkrásnější pražské vyhlídce. V předvelikonočním čase společně křížovou cestou Petřínem. O její historii, ale i o významu křížových cest obecně a o jejich čtrnácti zastaveních. Cestou si nenecháme ujít jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu – vyhlídku Panny Marie z exilu. Sraz ve 14.00sochy Ecce Homo na nádvoří Strahovského kláštera.(M. Kadlčíková)

25. 3. pondělí

Jaký vlastně byl Albrecht z Valdštejna? – on-line přednáška. Muž mnoha tváří; nenápadný šlechtic, neúspěšný voják nebo mocný muž a kondotiér armád Habsburské monarchie? Život Albrechta z Valdštejna byl dobrodružný i nenápadný, prostý i naplněný bohatstvím. O šlechtici, který spoluutvářel českou historií. (J. Nováková)

26. 3. úterý

Interiéry kostela U Salvátora a kostela sv. Ducha. * Vycházka seznámí s dvěma významnými kostely na Starém Městě. Prvním bude nejvýznamnější evangelický kostel v Praze – kostel U Salvátora. Druhým nedaleký kostel svatého Ducha, jednolodní gotická stavba ze 14. století. Sraz v 17. 15 před kostelem U Salvátora, Salvátorská 1. (A. Škrlandová)

27. 3. středa

Nevšední Karlov. Vycházka od kostela sv. Ignáce z Loyoly k domu, kde bydlel doktor Faust, dále kolem kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce i kolem míst neblaze proslulých, jako byla Jedová chýše. Nahlédnete i do interiéru Zemské porodnice u sv. Apolináře. Od kostela Na Karlově do míst, kterým se dříve říkalo Jamrtál. Sraz v 17.00 před kostelem svatého Ignáce z Loyoly na Karlově nám. (M. Smrčinová)