březen 2024

Rychlý kulturní přehled na březen 2024

Pavlína Kvita, Východ slunce – výstava Předjaří: Pokušení smyslů v Královské zahradě (zdroj hrad.cz)

Pavlína Kvita, Východ slunce – výstava Předjaří: Pokušení smyslů v Královské zahradě (zdroj hrad.cz)

NA HRADĚ…

Přednášky: Architektura na Hradě: Jan Kotěra III. – Pozdní období ve stylu neoklasicismu. Přednášející: Zdeněk Lukeš. 14. 3. od 17.00.
Pražský hrad za Rudolfa II. očima dobových návštěvníků. Přednášející: Markéta Ježková. 21. 3. od 17.00.
Obě přednášky se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky). Vstup zdarma.
Předjaří: Pokušení smyslů. Výstava navazuje na několikaletou tradici, jejíž základní myšlenkou bylo propojení dvou vábivých světů – umění a květin. Proběhne 7.–17. 3. Empírový skleník v Královské zahradě. Otevřeno denně 10–17 hod. (poslední vstup v 16.30). Jednotné vstupné: 50 Kč (děti do 6 let zdarma). Aktuální program na www.hrad.cz

...I V PODHRADÍ

Matějská pouť – tradice jejího konání je doložena do roku 1595, letos oslaví 429 let. Je první jarní poutí v Praze i v Evropě. Otevřeno každý den kromě pondělí. Trvá do 14. 4. Výstaviště Holešovice.
Slunce a stíny – pořad spojený s pozorováním oblohy. Se světlem a Sluncem je spojené nejen zatmění, ale i optické jevy, které mohou být někdy i záhadné, např. Brockenské strašidlo. V pořadu se seznámíte také s parametry, strukturou a fyzikálními vlastnostmi světla. Každou středu od 16.15, soboty, neděle a 28. a 29. 3. od 15.15. Hvězdárna Ďáblice.

NA VÝSTAVU

Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Výstava akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem města. Scénografická a iluzivně řešená historická část výstavy je instalována ve sklepních prostorách, obrazová galerie vnímá město dětství a mládí J. Foglara, Prahu jako inspiraci nezapomenutelného spisovatele populárních příběhů pro děti a mládež. Dům U Zlatého prstenu. Trvá do 4. 9.

GALERIE HMP

YPSILONKA! Šedesátiletá historie legendární české divadelní scény Studio Ypsilon. Výstava k výročí založení legendárního divadla, které vzniklo v Liberci roku 1963. Budou představeny i archivní materiály, jako jsou plakáty, fotografie. Trvá od 19. 3. do 19. 5. 2024. Dům fotografie. Otevřeno: út–ne 10–18, čt 10–20 hod.
Nové realismy – Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945. Cílem výstavy je obsáhnout moderní realistické projevy uvedeného období se zohledněním etnických menšin a solitérních autorů v hranicích někdejšího Československa. Trvá od 27. 3. do 25. 8. Městská knihovna, 2. patro. Otevřeno: út–ne 10–18, čt 10–20 hod.

NÁRODNÍ GALERIE

Bohyně a heroiny v dílech starých evropských mistrů - komentované prohlídky s lektorkou NG Markétou Ježkovou. Ženské postavy jsou často nositelkami mravně morálních poselství, společenských alegorií a skrytých významů. Pojďme rozkódovat zprávy, které jsou v nich obsaženy. Proběhne 9. 3. od 15.00 (60 min.). Schwarzenberský palác.
Zfleku – workshop pro děti 6+ s dospělými k sbírkové expozici 1939–2021. Koná se 10. 3. od 14.00 (120 min.). Veletržní palác. Cena: 160 Kč / 1 osoba (platí děti i dospělí). Rezervace doporučená na GoOut.

NA KONCERT

Zuzana Ferjenčíková – varhanní recitál: Čajkovskij, Bach, Liszt, Martinů, za doprovodu FOK. Interpretka působila na dvou varhanních postech ve Vídni a od roku 2014 v Montpellier. Je zakladatelkou a prezidentkou společnosti Franze Liszta ve Vídni a také skladatelkou. Proběhne 23. 3. od 11.00 hod. Smetanova síň. Obecní dům.

Ledňáček – výstava Pod vodou i nad vodou. Fauna a flóra středního a dolního Povltaví. (zdroj Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

Ledňáček – výstava Pod vodou i nad vodou. Fauna a flóra středního a dolního Povltaví. (zdroj Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

ZA ROHEM

Pod vodou i nad vodou. Fauna a flóra středního a dolního Povltaví. Výstava představuje známé i méně známé zástupce ve Vltavě i v jejím okolí. Ukazuje i negativní změny ve složení vyvolané stavbou vltavské kaskády a dalších vodních děl. Trvá do 31. 3. 2024. Středočeské muzeum v Roztokách.

NA VÝLET

LICHTENŠTEJNOVÉ – 400 let knížecího rodu v Čechách. Výstava připomíná výročí majetkového vstupu na území Čech (1622–1623). Jsou prezentovány i unikátní exponáty, především reprodukce desítky předmětů ze soukromé sbírky rodu z Vídně a Vaduzu. Trvá do 15. 9. Veigertovský dům, Kolín.
DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer. Výstava v roce 90. narozenin J. Švankmajera představí všechny oblasti, do kterých světově proslulý surrealista zasáhl: koláže, grafiku, ilustrace, experimenty a samozřejmě film. Ústředním námětem je „disegno interno“ čili „vnitřní uspořádání“, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Součástí bude také prezentace malířského díla autorovy manželky. Trvá do 4. 8. 2024. Galerie GASK, Kutná Hora.

NEBE NAD HLAVOU

Slunce: 20. 3. (4:06h) do Berana, jarní rovnodennost, začíná astronomické jaro.
Měsíc: 10. 3. (7:58h) v přízemí (356 895 km) a v novu (10:00h). Úplněk 25. 3. (8:00h), polostínové zatmění, u nás nepozorovatelné, nad ránem však bude spodní část kotouče ztemnělá. Kolem konjunkcí postupně poblíž hvězd Antares, Aldebaran, Pollux, Regulus, Spica. Jeho srpek s Jupiterem vysoko nad Z krášlí oblohu 13.–14. 3. spolu s Plejádami, vlevo s Aldebaranem a Hyádami. Nízko nad obzorem Merkur, 24. 3. v největší východní elongaci (19°od Slunce), jediná letošní možnost pozorování na večerní obloze. Jeho jasnost postupně klesá z -1,3 na +1,2 mag.
Zodiakální světlo, jemná záře v místech ekliptiky, na tmavé obloze mimo města.
Změna času 31. 3. ze 2h SEČ na 3h SELČ.

OS, wi